Biodling

Biodla i stan – en fruktsam affär
2012 började Odla i Stan med ekologiskt inriktad biodling, dvs. vår målsättning är en biodling som i så hög grad som möjligt överensstämmer med de naturliga behoven för Apis mellifera (honungsbiet i Västeuropa). 2013 utvecklades biodlingen till sju samhällen.

År 2013 inledde vi ett samarbete med Anders Jacobsson. Vi köper alltid våra fantastiska honungsbi och avelsdrottningar från honom. Anders är även en ovärderlig bi-mentor med många års erfarenhet och kunskap inom biodling.

Idag har vi överlåtit biodlingen till Odlingsnätverket Seved som fortsätter i samma anda och får biodlingen i Malmö stad att växa. 

Om du eller någon du känner skulle vilja placera ut bin på tak eller i en villaträdgård eller vill köpa vår honung, vänligen kontakta Odlingsnätverket Seved:
info@odlingsnatverket.se

Tidigare biodlingsansvarig Paulina Cronsioe vill gärna arbeta vidare med naturlig biodling. Om du är intresserad kontakta henne på:
0733-726082
paulina@odlaistan.nu