Gröna skolgårdar

Odla i Stan har under 2010 och 2011 varit delaktiga som skolgårdsinspiratörer på Nydalaskolan och Österportskolan i Gröna skogårdsprojektet. Under 2011 ingick även Odla i Stan i ett pilotprojekt för hållbar förvaltningsmodell på Nydalaskolan. Ungefär 20 av de sämst utrustade skolgårdarna i Malmö rustades upp och förvandlades till kreativa platser under de två åren. Projektet syftade även till att skolgården kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten. För att projektet skulle lyckas var det viktigt att skolorna var med i hela arbetet, visade engagemang och tog tid för inspiration, planering och utförande. Arbetet gjordes i samarbete med Serviceförvaltningen, Malmö Naturskola och Barn i Stan under 2010 samt Odla i Stan och Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) under 2011.

Planetring av bärbuskar Nydalaskolan, 2010

Vi sitter i pilekojan på Österportsskolan, sommaren 2010

Politikerna har satt ett krav på att skolorna skall vara delaktiga i hela processen. Skolorna skall därför vara med från idé till verklighet. Som ett motkrav för att skolan ska vara med i projektet måste de ha en aktiv skolgårdsgrupp som tillsammans med sin utomhuspedagogiska aktör kan skapa idéerna till förändring. Beroende på typen av arbete som utförs kan barnen själva vara med och exempelvis plantera. Processen ska följa principerna för Gröna skolgårdar som går att läsa mer om på Malmö Naturskolas hemsida.

Barnen skördar och smakar på Österportskolan, september 2010