Lasse Andersson

Fastighetsägare Lasse Andersson äger alla fastigheter med tomtmark utmed en sida i ett kvarter på Sofiagatan. Han har sedan första mötet 2009 varit mycket positiv till att boende i fastigheten ska vara med och odla upp marken utanför fasaden. Under våren 2010 arbetade boende och andra aktiva i Odlingsnätverket Seved under några helger så att en odlingsyta på ca 150 m² skapades. Det planterades och flätades pilestaket runtomkring odlingarna med fina portaler till entréerna. Minst fyra hushåll har idag sin egen odlingslott utmed Sofiagatan som de själva sköter om.

Monicas egna odlingar på Sofiagatan, augusti 2011

 

Julia och Julias egna odlingar på Sofiagatan, augusti 2011