Rosengård

Odla i stan koordinerar och utvecklar stadsodling på Rosengård sedan 2010

Vi startade med Barn i stan och ABF en odling på Rosengård utanför Yallatrappan vid Von Rosens väg 1. Odla i stan har sedan utvecklat platsen vidare tillsammans med MKB och Yallatrappan. Där odlas nu bär, örter och kryddor och grönsaker. Den sköts om tillsammans med Yallatrappans personal och boende i MKBs fastigheter.

Under 2011 startade vi upp en liten mysig trädgård med odling av många ätbara växter med Föräldrakommunikatörerna vid Tegelhuset.

På Herrgårdens östra delar byggde vi tillsammans med Hyresgästföreningen och dåvarande fastighetsägaren Bostads AB Gröningen upp odlingar med fruktträd, bärbuskar, mängder av olika grönsaker, örter och kryddor och gröngödsling tillsammans med barn och boende. De odlingarna finns tyvärr inte längre kvar.

Odla Rosengård
Från 2012 till 2014 stöttade vi hundratals odlare att komma igång med egna odlingar eller delta i vår gemensamhetsodling på Herrgården. Det skedde inom projektet Odla Rosengård tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd med medel från Miljöförvaltningen och det nationella programmet Hållbara Städer. 

Social ekologisk fastighetsnära stadsoling
Från 2014 har vi utvecklat stadsodlingen vidare i samarbete med MKB, Malmös kommunala fastighetsbolag.

Idag koordinerar vi tillsammans med MKB 10 olika odlingsplatser i Örtagård med pallkragar, stora odlingslådor och markodlingar där ca 30 odlare odlar och skördar sina favoritgrönsaker och örter utanför sina lägenheter. Två förskolor odlar också med stor entusiasm. Flera odlare har dragit upp plantor inomhus i vår nya lokal, där vi också har odlingsträffar en gång i månaden.

På Herrgården ansvarar Odla i stan för att alla gemensamma rabatter i MKB:s bostadsområde är prunkande och omväxlande med mängder av ätbara växter för att ge en avsevärt mer social utemiljö för boende än traditionella oätliga buskar och perenner. Där växer de allra flesta grönsaker, bärbuskar och fruktträd, myntor, salvia, oregano och andra kryddor, blommor och olika perenna marktäckare. Barn och vuxna skördar och möts i rabatterna!

Några boende har börjat testa att odla som egen privat odling i rabatterna som är placerade precis utanför deras bostad i höghusen. Avsikten är att med tiden skall boende ta över och odla själva i alla rabatter gemensamt eller till bara det egna hushållet, allt efter intresse och engagemang!

Vi välkomnar studiebesök till Rosengård för att tillsammans med MKB visa upp vad vi tror är bland Sveriges största fastighetsnära odlingar för boende och kommunala verksamheter, på riktigt, om ca 600 m2.

Under 2016 har vi gjort en testinstallation av helautomatisk regnvattenbevattning.

https://www.facebook.com/OdlaRosengard