Gatukontoret Torget

Barn i stan började våren 2010 föra samtal med Gatukontoret för skötsel av vissa ytor på torget, Sevedsplan. Odlingsnätverket fick till sommaren 2010 ett brukaravtal med Gatukontoret för att sköta om tre mindre ytor på torget samt en rabatt vid fontänen.

Vårplantering vid fontänen på Seveds torg, april 2011

Under sommaren 2010 växte odlingarna fram med ett bön(e)tempel, som konstruerades tillsammans med de lokala konstnärerna Mårten Strömqvist och Percy Andersson, och kläddes in med rosenbönor. Det odlades även ett majsfält med solrosor, samt en mangoldodling med sommarblommor.

Majs och solrosodling

Bön(e)templet stod kvar under hösten och pyntades till julen med granris och julgranspyssel.

Under 2011 odlingssäsong har fjolårets perenner fått stå kvar och ett nytt bön(e)tempel har konstruerats med bönplantor från affärer med orientaliska varor på Möllevångstorget som skänkts till Odlingsnätverket av studenter från Trädgårdsingenjörsprogrammet från Alnarps Lantbruksuniversitet, SLU.