Samarbeten

Aktuella samarbeten

Tidigare möjliggörare

Fastighetsägare
Vi samarbetar med ett tiotal olika fastighetsägare i Malmö. Några av dessa är MKB, Willhem, Ikano, Lasse Andersson Fastighet AB, Brf Intagan, Brf Sofielund och Bostads AB Gröningen.

Samarbete Malmö stad
Kulturförvaltningen, Malmö museum museipedagogerna
Pedagogiska centralen Malmö naturskola
Serviceförvaltningen och ”Gröna skolgårdar” med bl.a Nydalaskolan
Arbetscentrum Introrehab på Slottsträdgården
Gatukontoret, Seveds torg och Slottsträdgården, Kommuntekniks växthus
Förskolan Äpplet
Förskolan Pianot
Områdeskontoret Seved

Föreningar och nätverk
Odlingsnätverket Seved, Malmö stads stadsodlingsnätverk, Utomhuspedagogik- nätverket, Mykorrhiza, Hyresgästföreningen, Föräldrakommunikatörerna på Rosengård, Al-Nour Drita, Yallatrappan, FOBO (Förbundet för organisk-biologisk odling), Holma Skogs-trädgård, Permakulturföreningen i Sverige, Permakultur- föreningen Skåne, Slotts-trädgårdens vänner, Drömmarnas Hus, LRF, ISU ”Institutet för hållbar stadsutveckling”, Augustenborgs botaniska takträdgård, Folkets Park, hästgödsel från Ponnygården

Region Skåne
Skånetrafiken, Natur- och Kulturbussen

Universitet, högskolor och andra lärosäten
Olika nära samarbeten med SLU, Lantbruksuniversitet i Alnarp och Movium har bl.a. medfört att studenter inom Trädgårdsingenjörsprogrammet, som en del av deras utbildning om växthusodling, drar upp plantor till odlarna. En del av studenterna är så engagerade att de kommer och deltar i våra odlingsaktiviteter på kvällarna, även om de bor utanför Malmö. Stadsodlingsmetoden i Seved kommer under hösten 2011 vara en case study för programmet Hållbar stadsutveckling på SLU.

Under de tre åren som stadsodling på Seved har funnits har det varit ett kontinuerligt samarbete med studenter, lärare och forskare på Malmö Högskola inom olika fakulteter som urbana studier, miljövetenskap mm. Verksamheten har tagit emot studiebesök, genomfört föredrag och workshops som ingått i resp utbildningar samt ingår som studieobjekt i flera examensarbeten.

Glokala folkhögskolan

Studieförbund
Ibn Rushd, nytt studieförbund sedan 2008 med muslimska medlemsföreningar
ABF, Arbetarnas bildningsförbund.

Leverantörer och inspiratörer
Runåbergs fröer
Flisby
Hasselfors
Mäster Grön
Trädgårdspaletten
Olika ekologiska odlare i Skåne
Marcello’s gård i Nöbbelöv
Lillöpil
Salixprodukter
Astrid och aporna ekologisk butik
Ekologik

Trädgårdar
Vi erbjuder boende att varje vecka vara med när Odlingsnätverket Seved odlar på ett eget fält i Slottsträdgården. Trädgården och dess slottsträdgårdsmästare John Taylor är känd från ”Trädgårdsfredag” i SVT och John har samarbeten med oss sedan 2009.

Odla i stan har planterat och sköter medicinalväxterna och örterna i Mölleträdgården vid Mölleplatsen i Malmö. Fredriksdals trädgårdar från Helsingborg kommer här att hålla en workshop kring medicinalväxter under konferensen ”Ute är inne” 29-30 sept 2011 kring utomhuspedagogik.

Samarbeten under projektet Barn i Stan 2009-2010

Trädgårdar utan gränser
Vi deltog tillsammans med Cecilia Liljedahl, CL Gardens i ett samarbete med 10 olika föreningar i att bygga upp ”Trädgårdar utan gränser” i Helsingborgs stadspark sommaren 2010.

Wanås slott
Barn i stan ingick med odlingar på Wanås slott i utställningen The Allotment plot som var ett examensarbete av studenter på Alnarp 2009. Utställningen visades under sommaren 2009 på Designcentrum i Malmö.

Övriga samarbetspartners
ABF
Augustenborgs botaniska takträdgård
Augustenborgs förskola
EnsammaTrädets plantskola
Flisby
Folkets Park, hästgödsel från Ponnygården
Förskolan Äpplet
Gatukontoret
Gnistan på Augustenborg
Glokala folkhögskolan
Grusterminalen
Hasselfors
Holma Skogsträdgård
HyRep
ISU
Kommuntekniks växthus
KRP Pall & Emballage
Kryddor från Rosengård
Lillöpil
MKB
Movium
Mykorrhiza
Mäster Grön
Nydalaskolan och Österportskolan, Gröna skolgårdar
Pedagogiska centralen Naturskolan
Salixprodukter
Serviceförvaltningen
Slottsträdgården
SLU Alnarp
Sommarstadens förskola
Storkens förskola
Sysav
Torvprodukter i Svedala
Träd gräs och stenar
Trädgårdspaletten
Zoltan