Uteklassrummet

Odla i stan har under 2012 och 2013 arbetat med att färdigställa Uteklassrummet på baksidan av Kommendant Huset.
Uteklassrummet är anlagt för att vara en bas för workshops och kurser där barn och vuxna Malmöbor kan lära sig mer, inspireras och utveckla sina sinnen – hur man kan leva hållbart i staden. Många har bara tillgång till en liten yta som t ex en balkong eller villaträdgård -därav vikten av att vi lär ut vad man kan åstadkomma på sina begränsade ytor och resurser. En lärande plats med insektshörn, biodling, svampodling, permakulturell köksträdgård anpassad för staden, maskkompost och utekök.