Välkommen till oss på Odla i Stan

Potatisplantering på MKB:s gröning, maj 2011

PIONJÄRER INOM STADSODLING
Odla i Stan arbetar med att på ett långsiktigt och hållbart sätt sprida och utveckla stadsodling tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunala verksamheter. Vi har växt fram sedan 2009 med säte på Seved i Malmö, men verkar även i andra bostadsområden som Rosengård. Vi arbetar även med pedagogisk odling på skolor. Genom att vara i framkant och skapa nya sätt att föra in odling i stadslandskapet är Odla i Stan en stark aktör som bidrar till en mer hållbar utveckling lokalt. Ätbara växtväggar samt biodling på Malmös hustak är några av de senaste utvecklingarna.

EKOLOGISK KVARTERS- OCH STADSNÄRA ODLING
Vi arbetar enbart med ekologiska metoder och försöker hålla oss till lokala resurser.

SOCIAL OCH PEDAGOGISK ODLING
Stadsodling är en utmärkt metod för ökad social gemenskap samtidigt som det ger egenproducerad mat. Vi visar pedagogiskt på att ekologiskt stadsodling inte bara är prat och lek: vi odlar mat. Samtidigt är det viktigt att låta fantasi, lekfullhet och experimenterande stimulera till inlärning om de grundläggande elementen för allt växande.

STADSODLINGSKOORDINATORER OCH PROJEKTLEDNING
Odla i stan arbetar med att organisera och koordinera ekologisk odling i stadsmiljö. Odlingarna som startade på Seved har visat vägen för hur en stadsdel kan omvandlas socialt och ekologiskt med hjälp av odling som metod. Det har skapats en efterfrågan från flera stadsdelar i Malmö för att använda odling som metod för att finna möten och gemenskap. Stadsodling behöver inte längre vara på koloniområden, utan kan även existera där folk bor.