Stadsodling

Stadsodling är en utmärkt metod för ökad social gemenskap samtidigt som det ger egenproducerad mat. Odla i stan arbetar med att organisera och koordinera ekologisk odling i stadsmiljö. Vi arbetar enbart med ekologiska metoder och försöker hålla oss till lokala resurser.

Under fliken Stadsodlingar i menyn finner du flera av de odlingar i staden som vi utvecklat under åren och de som även är aktuella i dagsläget. Tillsammans med boende, fastighetsägare, föreningar, skolor och studieförbund koordinerar och inspirerar vi för en mer hållbar stadsodling.