Biodling

Biodla i stan – inte en bi-sak!

2012 började Odla i Stan med biodling enligt ekologiska principer, dvs. i vår biodling används endast KRAV-godkända medel för att förebygga och behandla sjukdomar och vi vill arbeta utefter de naturliga behoven för Apis mellifera (honungsbiet i Västeuropa). Vi upphettar heller aldrig honungen och det finns naturligtvis aldrig socker i vår honung. 2013 utvecklades biodlingen till sju samhällen.

År 2013 inledde vi ett samarbete med Anders Jacobsson. Vi köper alltid våra fantastiska honungsbi och avelsdrottningar från honom. Anders är även en ovärderlig bi-mentor med många års erfarenhet och kunskap inom biodling.

Vid årsskiftet 2014-2015 tog Odlingsnätverket Seved över stadsbiodlingen och har fortsatt i samma anda och fått biodlingen i Malmö stad att växa.

2018 är stadsbiodlingen återigen tillbaka i Odla i Stan med idag 12 samhällen. Vi ser med stort engagemang och intresse fram emot att fortsätta ge staden/städerna mera honungsbin och god och varierad smak på honungen!

Om du eller någon du känner skulle vilja placera ut bin på tak eller i en villaträdgård eller vill köpa vår honung, vänligen kontakta Göran Larsson på goran@odlaistan.nu