Mölleträdgården

2013 anlade Odla i Stan en helt ny Renässansträdgård i Mölleträdgården i samarbete med Malmö Museers pedagoger och Tycho Brahe Museet på Ven. Trädgården består av medicinal växter och ätbara plantor enligt renässansens trädgårdar. Mölleträdgården sköts och nyttjas av företaget Human Gardening som bedriver missbruksterapi i trädgården.

Under 2011 anlade Odla i Stan en designad trädgård med medicinalväxter i Mölleträdgården med syftet att den ska vara med som en workshopsaktivitet i konferensen Ute är inne. Detta skedde i samarbete med Fredriksdal museer och trädgårdar och Malmö Museer.