Willhem

När Willhem köpte upp en del fastigheter av Acta på Seved tillfrågades Odla i stan om de tillsammans med Odlingsnätverket Seved kunde vara med och rusta upp såväl innergård som gatutomten vid Rasmusgatan. Under våren 2011 har många samtal förts med boende om hur man vill förändra sin utemiljö och Odla i stan tog fram ett entreprenörsunderlag till en make-over där boende blir involverade utefter Odla i stans metoder. En student från Landskapsingenjörsprogrammet på SLU hjälpte till med att ta fram ritningarna. Under sensommaren och hösten kommer innergården att förändras med nya lekplatser, mötesplatser och odlingslådor. Nya bärbuskar och fruktträd kommer att planteras tillsammans med barnen och boende i fastigheten.

En dag i juni 2011 skapade boende och barn i fastigheten tillsammans med Odlingsnätverket en inramning av framsidan mot Rasmusgatan genom att plantera 60 m flätat pilestaket. Det var en härlig kväll med mycket folk och Willhem stod för grillning.

Förskolan Pianot, Sofiagatan 17

Förskolan Äpplet på Sofiagatan (nuvarande Förskolan Pianot 2011) har vid sin gatuentré en gräsmatta som under vinterhalvåret brukade vara full med hundbajs och lera. Under 2010 gick personalen med i Odlingsnätverket och vi byggde tillsammans med barn och personal ett flätat pilestaket runt gräsmattan. Det placerade ut tre pallkragar, där man sedan odlade tomater, sallad, bönor och solrosor. En ny verksamhet, Förskolan Pianot startade i lokalen under 2011.