PTSD-center

PTSD-center (tidigare kallat IntroRehab) är en verksamhet inom Malmö stad som tar emot nyanlända invandrare med migrationsrelaterad stress och posttraumatiskt stressyndrom. Posttraumatiskt stressyndrom uppstår ofta hos dem som har varit med om krig, tortyr och förföljelse. Några av symptomen är sömnsvårigheter, social fobi, nedstämdhet och huvudvärk. Målet med verksamheten är att individen ska känna mindre stress, må bättre och få ett arbete.

Samarbete sedan 2011
Under 2011 hade Odla i Stan regelbundna träffar, varje vecka, med samma grupp från IntroRehab i Slottsträdgården. Vi lånade ett fält att odla på under hela säsongen. Deltagarna kunde i det praktiska arbetet uppleva både terapi och få en möjlighet att träna svenska. Under 2012 odlade IntroRehab på Seved i regi av Odla i Stan med regelbundna träffar varje vecka. Samtidigt byggde Odla i Stan upp en mobil odling på deras parkeringsplats i samarbete med Arbetscentrums snickeri. Under 2013 kunde deltagarna odla dagligen i den mobila odlingen utanför deras PTSD-center i Fosie.