IKANO

När Ikano köpte fastigheterna på Seved från Heimstaden fanns det en tydlig vilja att samarbeta med Odlingsnätverket Seved. En boende som är aktiv i Odlingsnätverket ville förändra innergården med mer matnyttiga växter som alla i huset kan ta del av. Odla i stan pratade med Ikano som var villiga att bekosta plantor och ny jord. Innergården förvandlades med bärbuskar, örter, fruktträd och en härlig skuggrabatt under en lång junikväll 2011. Ikano stod för grillning och många i huset deltog.

Många i Odlingsnätverket hade önskemål om att skapa en blomstrande äng som entré till Seved. Ikanos mark längs med Sevedsgatan i korsningen mot Ystadsgatan blev en självklar plats. Det planterades 400 ängsplantor och såddes sommarblommor tillsammans med barn i området och Odlingsnätverket.