Seved

Seved är ett bostadsområde i Södra Sofielund (Södra innerstaden, Malmö) med ca 4000 invånare och ca 28 olika fastighetsägare. Odla i Stan har sin bas och kontor på Seved och delar lokal med Odlingsnätverket Seved. Vi sköter om den ätbara växtväggen och genomför odlingar på innergårdar till fastighetsägare.

Odlingsnätverket Seved
Linnea och Göran från Odla i Stan skapade Odlingsnätverket Seved 2010 när vi jobbade inom ramen för projektet Barn i Stan som drevs av föreningen Hidde Iyo Dhaqan.
Vårt arbetar med att skapa förutsättningar, koordinera och utveckla odlingsverksamheten på Seved har medfört att Odlingsnätverket Seved är sedan 2011 en ideell förening med odlare från Seved i styrelsen.

Sedan 2009 har det vuxit fram ett 30-tal bostadsnära odlingar på innergårdar och gatutomter som sköts om av boende. En del odlar i markbädd, andra odlar i pallkragar och i rabatter. Det finns nu även en kvartersträdgård och en vertikal ätbar växtvägg. År 2014 har Odlingsnätverket även tagit över ansvaret för att koordinera odlingarna på Enskifteshagen och blir nu stadsodlingskoordinator för hela Sofielund. Maria Persson är anställd av Odlingsnätverket som stadsodlingskoordinator för hela Sofielund.