Examensarbeten

Stadsodling, en metod för ökad social hållbarhet? En fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö. Elin Karlsson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet 2011

Odla i Staden för välbefinnande: om Sevedsbornas upplevelser av Barn i Stans odlingsprojekt. Johanna Lööw, Landskapsplanering, SLU Alnarp 2010

Transition Cities as Niches for Radical Change, How to organise Transition work in cities – what can Malmö, Sweden, learn from Bristol, England? Two case studies on the Transition movement. Tina Nyfors, Environmental Studies and Sustainability Science, Lund University Center for Sustainability Studies 2011