Föräldrakommunikatörerna

Föräldrakommunikatörerna ligger vid korsningen Von Rosens väg och Adlerfelts väg på Rosengård

Föräldrakommunikatörerna är en del av Rosengård stadsdelsförvaltnings avdelning inom Förebyggande och fritid med en öppen verksamhet för målgruppen föräldrar boende på Rosengård. Sedan januari 2008 arbetar de med individuell rådgivning, samtal och COPE-föräldrautbildning.

Föräldrakommunikatörerna önskade våren 2011 att försköna sin uteplats och samtidigt komplettera sin befintliga verksamhet med odling. De vill se om odling av ätbara växter kan vara en metod för att nå fler föräldrar och barn i området runt Von Rosens väg.

Borttagning av buskar och plantering av vinstockar, juni 2011

Föräldrakommunikatörerna kontaktade Odla i stan för att diskutera möjligheten att börja odla på sin ganska vildvuxna uteplats och samtidigt få lite inramning mot gatan. I samarbete med Miljöförvaltningen i Malmö Stad och fastighetsägaren EMF kunde vi komma igång med odlingen. I korsningen Von Rosens väg och Adlerfeldts väg finns nu därför en fin odling inramad av ett flätat pilestaket.

Plantering och flätning av pilestaket tillsammans med föräldrarna och deras barn och personal

Placeringen av deras verksamhetslokal gör att många ser odlingarna vid Von Rosens väg 40 centralt i Rosengård (i Tegelhuset) och kanske blir inspirerade att själva börja odla.

Skönt att vila sig lite..... Framför komposten och skuggrabatten

 

Föräldrakommunikatörerna vill behålla ängskaraktären utanför sina lokaler, men samtidigt skapa ett rum och odla tillsammans med föräldrarna och barnen som en del av sin verksamhet

Föräldrakommunikatörerna har en viktig funktion på Rosengård då de arbetar för målgruppen föräldrar tillsammans med myndigheter och samarbeta med andra aktörer där föräldrarna finns t.ex. förskolor/skolor, vuxenutbildning etc. De fungerar även som en länk mellan skolan och hemmet.

Ett av de besökande barnen fick låna kameran och fångade blomflugan och zinnian