Historia

Linnea började år 2009 arbeta på projektet Barn i Stan, som drevs av föreningen Hidde Iyo Dhaqan, för att se om odling kan vara en metod för möten mellan barn och äldre på Seved. Det blev en succé och många på Seved ville odla sin egen mat. Göran började jobba vintern 2009/10 ideellt och blev sedan anställd 2010. Vi arbetade med barn och boende på Seved tillsammans med fastighetsägare och bildade Odlingsnätverket Seved.

Vårt arbete med att skapa förutsättningar, koordinera och utveckla odlingsverksamheten på Seved har medfört att Odlingsnätverket Seved sedan 2011 är en ideell förening med odlare från Seved i styrelsen. Sedan 2009 har det vuxit fram ett 30-tal bostadsnära odlingar på innergårdar och gatutomter som sköts om av boende. En del odlar i markbädd, andra odlar i pallkragar och i rabatter. Det finns nu även en kvartersträdgård och en vertikal ätbar växtvägg. År 2014 har Odlingsnätverket även tagit över ansvaret för att koordinera odlingarna på Enskifteshagen och blir nu stadsodlingskoordinator för hela Sofielund. Maria Persson är anställd av Odlingsnätverket som stadsodlingskoordinator för hela Sofielund.

Samtidigt, år 2011, startade vi företaget Odla i Stan för att kunna arbeta och sprida stadsodling utanför Seved och Sofielund.