Hur vi jobbar

Vi kallar oss för kvartersträdgårdsmästare som inspirerar boende och föreningar att börja odla ekologiskt. Vi hjälper till att starta upp odlingar och fungerar ofta som en länk mellan fastighetsägare och odlarna. Genom att vi har regelbundna odlingsträffar där man jobbar praktiskt och lär sig tillsammans hur man sköter sina odlingar skapas en kontinuitet. Vi håller igång odlingarna hela året med odlingsträffar.

Vi utvecklar även ätbara växtväggar för både utomhus- som inomhusbruk och har biodling på hustak.