Hyresgästföreningen Herrgården

Hyresgästföreningens Fritidsgård Gröningen har bedrivit fritidsverksamhet under 15 år för 500 barn/år i åldrarna 7-12 samt ungdomar. En del i personalen har varit med från början och känner väl till barn, ungdomar och unga vuxna i bostadsområdet Herrgården på Rosengård.

Odla i stan har under våren 2011 startat upp odlingar med regelbundna träffar på Herrgården i nära samarbete med Hyresgästföreningen utanför deras lokal vid Ramels väg, bredvid Vänskapsparken. Många barn från fritidsgården och från fastigheten har varit med ända från början. Barnen fick önska sig vad de ville odla, de har sen varit med att vårgräva och lägga på ny ekologisk jord, sått, planterat, vattnat och vårdat odlingarna under sommaren. Fastighetsägaren Bostads AB Gröningen och förvaltaren Newsec har stöttat med att ta bort buskar och gammal jord och med ny jord.

Det finns även en kvinnogrupp inom verksamheten med ett 20 tal aktiva kvinnor som träffas regelbundet. Kvinnorna har bakgrund från bl.a. Irak, Libanon, Kurdistan och Afghanistan varav många har erfarenheter av odling. Kvinnorna vill gärna ha fastighetsnära odlingar som de kan ta ansvar för och sköta om och ta tillvara på sina kunskaper om örtmedicin och andra huskurer av t. ex. örter och blommor. Verksamhetens drivs av utbildad kostrådgivare och hälsokonsulent.