Innergårdar

Vårt arbetssätt innebär att vi inspirerar och startar upp fastighetsnära stadsodlingar tillsammans med sugna boende samt hjälper dem att sköta om sina odlingar. Det görs i dialog med fastighetsägaren, vilka därmed får nöjdare kunder som bryr sig om sin utemiljö och engagerar sig i sitt boende. Ett koncept där alla är vinnare!

Fastighetsbolaget Willhem anlitade Odla i Stan år 2011 för att tillsammans med sina boende i en fastighet på Rasmusgatan, Seved, förändra hela utemiljön. Baserat på boendes önskemål och behov arbetade Odla i Stan fram en ny design och tillsammans med alla boende, barn och grannar kunde vi succesivt förändra utemiljön både på fastighetens fram- och baksida. Vi har sedan dess haft ett kontinuerligt arbete med att besöka gården och hjälpa boende med odling och skötsel. Vi skördar tillsammans och lagar mat av innegårdens bär och grönsaker.

Willhem märker stor skillnad i mindre vandalism på den innergård som Odla i Stan förändrade tillsammans med boende än på andra innergårdar där traditionell markentreprenör gör planteringen. Deras NKI (Nöjd Kund Index) är mycket högre på de fastigheter med boendemedverkan.

Vårt samarbete fortsätter med fler innergårdar under 2014.