Odlingsnätverket från Seved

Stadsodling med odlare från Odlingsnätverket Seved ideell förening från Södra Sofielund i Malmö. Nätverket har designat, planerat växtval, grävt och sått och satt allt med bl.a egna fröer och plantor. Odlingarna finns här under hela växtsäsongen.

odlingsnatverket.se