Odlingsnätverket Seved

Potatisplantering på MKB:s gröning, maj 2011

Potatisplantering på MKB:s gröning, maj 2011

Allt började med Barn i stan projektet. I sitt treåriga projekt användes odling som en mötesmetod i området. Den första odlingen blev en viktig motor i att skapa ett rum för aktiviteter som alla kan delta i. Barn och gamla möts på gemensamma grunder, nämligen i lusten att odla, och pratar runt allt som rör sig runt odling och mat, och har då kunnat bidra med sina olika kunskaper och erfarenhet.

Under sommaren 2009 var det många boende som stannade vid kolonin och talade om att de också ville odla på sin innergård eller i anslutning till sin fastighet. Många frågor kom till odlingsansvarig om det var möjligt. Idén med odlingsnätverket är att samordna de som är intresserade av att odla samt finna modeller och system emellan boende och fastighetsägaren så att det blir möjligt.

Odlingsnätverket startades av Barn i Stan tillsammans med fastighetsägare och boende i området. Syftet var att stimulera fler på Seved att börja odla. Metoden innebär att fastighetsägarna upplåter mark åt intresserade boende och står för redskap och byte av jord samt bevattningsmöjligheter. Odlingssamordnare hjälper de boende att komma i gång, utbilda i ekologisk odling och varje vecka bedriva odlingsträffar där man tillsammans hjälper varandra och praktiskt lär hur man odlar i en stad.

Vårsådd i krukor under Hans Majestät Konungens besök i februari 2011

I april 2011 avslutades det tre åriga projektet Barn i stan, men odlingsansvarig Linnea Wettermark och odlingssamordnare Göran Larsson fortsätter arbeta efter samma metoder på Seved i den ekonomiska föreningen Stadsodling i Malmö, som kallas för Odla i stan.

Vi vår-donar med de gemensamma odlingarna på Seveds torg, april 2011

Odlingsnätverket Seved blev i mars 2011 en egen ideell förening med en styrelse av aktiva odlare från de mest engagerade fastighetsägare. Det finns ungefär 10 aktiva fastighetsägare på Seved som ingår i Odlingsnätverket. I augusti 2011 finns ungefär 30 hushåll som odlar. Hela nätverket består av 300 personer, varav ca 100 är boende på Seved.

Vi ordnar inspiration med gästföreläsare och åker på studiebesök till bl. a. Mandelmanns och Wannås slott.

Studiebesök med Odlingsnätverkets styrelse på gissa vad... juni 2011

Läs mer…