Rapporter och publikationer

Tim Delshammar, 2011 ”Urban odling i Malmö

ERUF-EKO Rapport 2009:
Ekologisk omställning av Södra Sofielund Seved. Barn i Stan, Linnea Wettermark 2009

Rapport miljöanslaget Malmö stad:
Brukardelaktighet i Urban miljö för Hållbar Utveckling. Barn i Stan, Linnea Wettermark 2010

Johanna G Jimenez, 2012 ”Staden som åkermark
Vår verksamhet följdes under en längre period av frilansjournalist Johanna G Jimenez och fotograf Christian Jimenez och uppmärksammades i en reportagebok om stadsodling. Köp boken här.