Rehabiliteringsodling

Odla i Stans arbete med rehabilitering är bred. Både genom vårt samarbete med IntroRehab, men främst med de praktikanter och personal inom vår dagliga verksamhet sker rehabilitering genom odlingsverksamhet. Vi har och har haft ett antal personer på arbetsträning genom åren, vissa har gått vidare i livet och vissa är kvar och är numera anställda på Odla i Stan.

Det finns mycket forskning som visar på att fysiskt arbete, exempelvis odling, samt att vistas i en grön miljö är lugnande. När man är ute i naturen så sjunker stresshormonet i kroppen. Många med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) har dessutom svåra mardrömmar och då kan det vara skönt att arbeta med kroppen. Detta gör att man blir trött och får lättare att sova. En av effekterna av PTSD är att korttidsminnet blir dåligt och det är svårt att lära sig saker. Vi använder en pedagogik där man får lära sig genom flera sinnen; som att känna, smaka och lukta.

Effekterna av Odla i Stans rehabiliteringsodling är många och viktiga. En av deltagarna har fått praktikplats i Slottsträdgården under sommaren 2011, något som kan komma att leda till anställning inom trädgårdsarbete senare i livet. En kvinna har kommit över sin fobi för att åka buss ensam genom projektet.