Studiebesök

2012

  • 9 maj 2012 HSB Göteborg, studiebesök på Seved och Rosengård
  • Riksdagen, 25 maj
  • Stadsodlingskonferens, arrangerat av Malmö stad och Movium, 1 juni
  • Husum kommun från Köpenhamns stad, 10 juni
  • Malmö stads stadsodlingsnätverk, möte och rundvisning 4 september
  • Malmö högskola studenter, 19 september
  • Greenroof europa, 22 september

2011

18 maj – Ett studiebesök av ca 20 pedagoger från Holland. Var med och arbetade praktiskt på vår ordinarie odlingsträff 18 maj. Under kvällen såddes ca 50 kg sättpotatis, majs och pumpa på vår nya Potatisåker.

20 maj – Studiebesök från ABK Kristianstadsbostäder besöker Seved och visas runt av Håkan Andersson, Förvaltare Seved MKB och av Linnea och Göran som berättar om våra olika odlingsverksamheter och Odlingsnätverkets arbetssätt.

22 maj – Några anställda på SLU arrangerar ett besök med pedagoger från San Diego. Linnea guidar runt och berättar om vårt hållbarhetsarbete med att genom odling nå social gemenskap genom t ex Odlingsnätverket Seved.

7 juni – Områdeskontoret Seved får besök av 7 personer från Hökarängen, Stockholm, för att se hur vi arbetar inom områdesprogrammet. De är själva på gång att dra igång liknande arbete och vill se lite goda exempel. Linnea och Göran berättar om våra olika odlingsverksamheter och om Odlingsnätverkets arbete på Seved.

9 juni – på ordinarie odlingsträff bygger vi ett Böne(e) tempel på Sevedstorg. Under kvällen deltar en delegation från Sydafrika som är i Malmö för att delta i programmet Supporting Urban Sustainability som syftar till att stödja utvecklingsarbete kring ekosystemtjänster i stadsmiljö, http://susprogramme.wikispaces.com.

16 augusti – studiebesök Mp-lokalpolitiker som vill se hur vi arbetar med sociala frågor i kombination med stadsodling. De fisk en rundvandring på Seved, och var med att skörda de sista potatisarna och deltog i en bakad potatisfest.

18 augusti – Skånska trädgårdsföreningen besöker Slottsträdgården. Några från Odlingsnätverket tog emot besökare i vårat odlingsfält i Slottsträdgården.

12-16 september – Hållbar stadsutveckling på Seved. En magisterkurs av SLU om Hållbar stadsutveckling där Seved var ett case study. De aktörer som möjliggjorde att odlingarna på Seved startade och fungerar höll föreläsning på Seved och studenterna var praktiskt på Seved under veckan och arbetade med stadsodlingen tillsammans med fastighetsägare och Odlingsnätverket. Ett tjugotal studenter deltog i kursen.

19 september – studiebesök av 20 tal pedagoger från hela Malmö, arrangerat av Klimat X. Linnea och Göran berättade och guidar runt i området.

20 sept – Malmös miljövetarstudenter. Arrangerat av studenterna själva. Linnea guidade på Seved och Göran i vår odling i Slottsträdgården. Syftet är att studenterna ska bekanta sig med en del av Malmös viktiga stadsodlingsprojekt och hållbarhetsarbete. Kunskap om pågående projekt i Malmö och lokalkännedom om lokala aktörer kan både vara inspirerande och nyttig kunskap för att veta vilken roll en själv kan fylla senare som examinerad miljövetare. Ca 80 studenter deltog.

22 sept – studiebesök Odla i Stans odlingar på Rosengård och Seved, arrangerat av Odla i stan och LRF. Ett 10 tal personer från LRF deltog samt ca 6 personer från Odlingsnätverket. Syftet var att knyta kontakter mellan stadsodlare och lantbrukare.

23 september – studiebesök av Stockholmshem och Kris. De vill lyssna in sig kring Områdesprogrammet samt olika satsningar i området tillsammans med fastighetsägare. Linnea och Göran guidade och berättade om Odlingsnätverkets verksamhet. I samarbete med Områdeskontoret Seved.

7 oktober – studiebesök från Göteborgs kommun och Social Resursförvaltning i Göteborg. Vill se och lära sig hur man kan jobba med stadsodling i en kommun och vad man kan uppnå med det. Linnea guidar och berättar om Seved och Odlingsnätverkets verksamhet.

8 okt – studiebesök från Husum, ett område i Köpenhamns kommun som är i startgroparna att starta stadsodling i sitt bostadsområde. 80 pers. Linnea guidar och berättar om Odlingsnätverkets historia och arbetssätt.

14 oktober – Potatisfest och invigning av lokalen. Vi får oväntat besök av en av grundarna för Transitions town rörelsen, Naresh Giangrande.