SUS – Lantbrukare erbjuds besöka stadsodlingar torsdag den 22 sept.

Vill du vara med och skapa kontakt mellan odling i staden och på landet?
Utveckla nya tankar runt företagande?

LRF i Malmö och Odla i stan vill tillsammans med Malmö Stad bjuda in till ett unikt samarbete mellan landsbygdens och stadens odlare. Vi undrar om någon av er vill vara med i ett utbyte, där vi tar del av varandras erfarenheter och ambitioner och vidgar ramarna för odling och företagande?

Malmö stad ingår i det SIDA-stödda internationella programmet SUS (Supporting Urban Sustainability) som vill koppla samman ekosystemtjänster och fattigdomsbekämpning i städer. Huvudfrågan för programmet är: Hur ska vi kunna bevara de ekosystem som vi är beroende av och samtidigt säkra en rättvis tillgång till dem? Genom samarbete och gemensamma mål kan vi stärka våra möjligheter. Ökade möten mellan olika grupper innebär möjligheter till utvecklande av både ekosystemtjänster och inkomstkällor, samt att bredda förankringen för de enskilda initiativen.
LRF och Odla i stan vill härmed göra en intresseförfrågan om att delta i ett ”smaka på varandra-studiebesök”. Lantbrukarna bjuds in till staden för att besöka urbana odlingar och dess brukare och sen vänder vi turen till att besöka gårdar på landsbygden. Syftet är att väcka idéer och tankar runt hur vi kan stärka odling både i Malmö och möjligheter med nytt företagande.
Har Du lust att besöka odlingar i stan?
Torsdagen den 22/9 kl 17:00 besöker vi några odlingar vid Herrgården på Rosengård och avslutar på Seved.
Vi ses på parkeringen vid Drömmarnas Hus. Vägbeskrivning…
Fika serveras till självkostnadspris.
Vill Du veta mer, ha skjuts anmäl Ditt intresse? Kontakta:
Linnea Wettermark 0709 – 900 149 linnea@odlaistan.nu
Peter Langerbeck 0706-965536 lrf.malmo@gmail.com
Väl mött!