Lite om vad vi gör…

….. och varför vi inte hinner med att uppdatera bloggen!

Odlingsträffarna på Seved fortsätter som vanligt varje onsdagskväll, vi började i februari. Till vår glädje är det i år ännu fler som odlar ätbara växter och blommor utan gifter i bostadsområdet!

Odla i stan koordinerar Odlingsnätverket Seved och föreningen har också kunnat anställa Martina Palm på halvtid. Tillsammans med boende, SDF Södra innerstaden, fastighetsägarna och många andra utvecklar vi Odlingsnätverket vidare.

Välkomna på ett besök och gå runt i ett prunkande bostadsområde! Om du vill vara med i Odlingsnätverket eller bara veta vad som händer, kontakta oss eller Martina

Gamla potatisåkern Seved, juli 2012

Seved, våren 2012

Vi är också mycket glada och stolta över att tillsammans med SDF Fosie/Områdesprogrammet Lindängen, Willhem och odlingssamordnaren Melek Semovski vara med och skapa helt nya odlingsmöjligheter för boende i  Lindängen…..

…… och fortsätta att bredda och utveckla stadsodlingen på Rosengård i samverkan med Ibn Rushd, MKB och många andra……

Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att inspirera odlarna, boende, olika verksamheter, besökare och Malmös invånare. Vi skapar praktiskt möjligheterna att förena nytta med nöje för verkligt närodlade grönsaker, örter och blommor . Utemiljöerna förändras och blir mötesplatser…..
….. det växer fram nya mer hållbara möjligheter att använda stadsmark till fromma för stadens människor, djur och natur.

Biodling är en ny verksamhet och med hjälp av krafter från Odlingsnätverket har vi 4 bikupor med flitiga, snälla bin på Augustenborgs Gröna Tak och hos MKB på Dalaplan….

Mest stolta är vi över att vi vann både publikens och juryns pris för vår och Stina Heinats (från FOBO) balkonginstallation på Malmö Garden Show! Balkongen finns att beskåda på gräsmattan vid vändplatsen Jespersgatan 1-2 på Seved.